Aktualizacja przez PC (Sensor AID 3.0 / Sensor AID 4.0)

Aby zaktualizować urządzenie poprzez podłączenie do komputera, należy mieć zainstalowany program aktualizujący.

POBIERZ PROGRAM AKTUALIZUJĄCY – dla programatora SENSOR AID 3.0

POBIERZ PROGRAM AKTUALIZUJĄCY – dla programatora SENSOR AID 4.0

Jeśli mamy już zainstalowany program aktualizujący to podłączamy urządzenie za pomocą kabla USB do komputera i:
w przypadku Sensor AID 3.0:
– uruchomiamy urządzenie – na urządzeniu pojawi się napis “BOOTLOADER USB CONNECTED”
– uruchamiamy program aktualizujący i klikamy przycisk “Update”
– w przypadku pojawienia się komunikatu o rejestracji urządzenia (musimy urządzenie zarejestrować)

w przypadku Sensor AID 4.0:
– uruchamiamy urządzenie i wybieramy opcję w MENU “Aktualizuj” i opcję “Urządzenie” i “PORT USB”
– uruchamiamy program aktualizujący i klikamy przycisk “Update”
– w przypadku pojawienia się komunikatu o rejestracji urządzenia (musimy urządzenie zarejestrować)

 

Aktualizacja przez WiFi (Sensor AID 4.0)

Aby zaktualizować urządzenie poprzez sieć WiFi musimy:
– uruchomić urządzenie
– wybrać opcję MENU “Aktualizuj” i opcje “Urządzenie”
– wybrać opcję “WiFi” i urządzenie zacznie wyszukiwać dostępne sieci 
– wybieramy sieć z którą chcemy się połączyć, wpisujemy hasło
– po połączeniu urządzenie wyszuka samo aktualizacje i zapyta się nas czy chcemy pobrać i zainstalować 

Aktualizacja modułu OBDII

Aby zaktualizować moduł OBDII dla urządzenia Sensor AID 3.0 musimy:
– podłączyć moduł OBDII do komputera
– uruchomić program aktualizacyjny
– kliknąć przycisk “Update”

Aby zaktualizować moduł OBDII Wireless dla urządzenia Sensor AID 4.0 musimy:
– mieć podłączony moduł OBDII Wireless pod samochód i uruchomiony zapłon
– uruchomić urządzenie Sensor AID 4.0, wybrać opcję “Aktualizuj” i opcję OBDII
– urządzenie wyszuka moduł OBDII i wykona jego aktualizację