Sensor AID 3.0

Diagnozowanie czujników

 

Ręczne kopiowanie czujników

 

Automatyczne kopiowanie czujników


 

Programowanie nowych czujników (przewodowo)