TPMS – Tire Pressure Monitoring System

TPMS to system monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Zadaniem tego systemu jest kontrola ciśnienia w oponie i informowanie kierowcy w czasie rzeczywistym o spadku lub wzroście ciśnienia poniżej lub powyżej określonego poziomu.
Rozróżniamy dwa rodzaje systemu kontroli ciśnienia: system pośredni, który jest oparty o odczyty z systemu ABS i system bezpośredni – wykorzystujący dodatkowy element, jakim jest czujnik ciśnienia zamontowany w każdym kole. Czujnik stale dokonuje pomiaru ciśnienia i przekazuje informacje do komputera pojazdu.

 

System pośredni kontroli ciśnienia
System pośredni TPMS do określenia zmian ciśnienia w kołach wykorzystuje informacje z systemu ABS. Jest to system bardzo niedokładny, występujący głównie w autach grupy VW (Audi, Seat, Skoda, VW). System ten nie mierzy ciśnienia w kołach, lecz na podstawie prędkości obrotowej kół określa czy ciśnienie w danym kole jest na podobnym poziomie co w pozostałych kołach. W przypadku wykrycia odstępstwa informuje o tym kierowcę poprzez zapalenie kontrolki TPMS. Wadą systemu jest też spore opóźnienie z jakim informuje on kierowcę o ubytku ciśnienia, a w przypadku gdy ciśnienie jest zbyt niskie we wszystkich kołach, ale na tym samym poziomie – nie poinformuje o tym w ogóle. Jedyną zaletą tego systemu jest praktycznie zerowy koszt eksploatacji.

 

System bezpośredni kontroli ciśnienia
Bezpośredni system TPMS bazuje na czujniku ciśnienia umieszczonym na zaworze wewnątrz opony. Czujnik dokonuje stałego pomiaru ciśnienia i wysyła dane o ciśnieniu do komputera  pojazdu. Jeżeli wartość ciśnienia okaże się za niska lub za wysoka od przewidzianego przez producenta auta, kierowca zostanie o tym poinformowany za pomocą kontrolki TPMS oraz – w przypadku wielu modeli aut – odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Wiele modeli aut oferuje podgląd na wyświetlaczu dokładnej wartości ciśnienia w każdym z kół. Często dostępna jest również informacja o temperaturze wewnątrz opon, dzięki czemu w przypadku ich zbyt wysokiej temperatury kierowca zostanie o tym natychmiast poinformowany.
Do podstawowych zalet systemu bezpośredniego należy jego dokładność oraz fakt, że pomiar wykonywany jest podczas jazdy w czasie rzeczywistym. Wadą takiego rozwiązanie może być koszt eksploatacji. Czujniki mają określoną żywotność, po której wymagają wymiany, a podczas wymiany kół lub opon wymagane jest wykonanie dodatkowych czynności serwisowych.

 

Czym może być spowodowane zapalenie się lampki ostrzegawczej TPMS:

  • zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem w kole
  • w przypadku wybranych modeli aut zbyt wysoką temperaturą opon
  • nie działającymi czujnikami lub ich brakiem
  • brakiem komunikacji czujnika z autem

 Jak długo mogą pracować baterie w czujnikach TPMS?

Producenci czujników  szacują ich żywotność na okres od 5 do 7 lat lub przejechany dystans od 150 do 160 tysięcy km. W przypadku wielu czujników i stosowania dwóch kompletów kół z czujnikami, czas ich działania może się znacznie wydłużyć. Spowodowane jest to tym, że wiele czujników informacje o ciśnieniu przesyła tylko podczas rotacji kół lub kiedy zostaną pobudzone odpowiednią częstotliwością (125 kHz).
Wartym odnotowania jest fakt, że bateria w czujnikach jest niewymienna i w przypadku jej wyczerpania czujnik taki należy wymienić.