You are currently viewing Sensor AID 4.0 EVO

Sensor AID 4.0 EVO

Znany już wielu użytkownikom marki CUB model 4.0 (w lutym 2020 r. otrzymał nagrodę „ZŁOTY MEDAL MTP” za nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, potwierdzającą doskonałość produktu) doczekał się zmodyfikowanej i rozszerzonej wersji.

„EVO”, poza wszystkimi funkcjami wersji 4.0, pozwala na obsługę pojazdów ciężarowych. Producent w pełni przygotował się do zmian w prawie na naszym obszarze gospodarczym. Mowa o ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep… (Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1) oraz powiązanym z nim w zakresie TPMS, Regulaminem ONZ nr 141 zawierającym szczegółowe wymagania stawiane temu systemowi dla poszczególnych kategorii pojazdów.

Poza pojazdami osobowymi, wskazane przepisy wprowadzają obowiązek stosowania systemu TPMS (według nowej definicji systemu) w pojazdach kategorii:

M2, M3 – autobus;

N2, N3 – pojazd ciężarowy;

O3, O4 – przyczepa/naczepa ciężarowa.

Wspomniane rozporządzenie wskazuje również na kluczowe terminy:

  1. Data, od której następuje odmowa udzielenia homologacji typu UE: 6 lipca 2022 r.
  2. Data, od której zakazuje się rejestracji pojazdów oraz wprowadzania do obrotu i dopuszczania komponentów i oddzielnych zespołów technicznych: 7 lipca 2024 r.

Z punktu widzenia serwisów oponiarskich, wskazane przepisy bez wątpienia spowodują większy napływ do obsługi pojazdów wyposażonych w bezpośredni system TPMS, niż to obserwowano od 2014 r.

Sensor AID 4.0 EVO posiada rozszerzoną bazę pojazdów. Aktualnie poza osobowymi, użytkownik ma możliwość wyboru pojazdów ciężarowych wpisujących się w kategorie objęte wspomnianym rozporządzeniem. Bez zmian, zgodnie z polityką marki CUB, użytkownicy otrzymują w tym zakresie nieodpłatną aktualizację. W ramach dostosowania do obsługi pojazdów ciężarowych, zmodyfikowano również mechaniczny miernik głębokości bieżnika, który obecnie pozwala na pomiar do 20 mm.

Dzięki „EVO”, ograniczamy liczbę niezbędnych programatorów do minimum. Możemy się skupić wyłącznie na doborze czujników ciśnienia. W zależności od potrzeb, osobowych lub ciężarowych – wyróżniających się sposobem mocowania i parametrami pracy. Każdy pojazd wyposażony w bezpośredni system TPMS i dostępny w odpowiednio aktualizowanej bazie danych, zostanie obsłużony w pełnym zakresie (diagnoza, programowanie, „przyuczanie”, pomiar głębokości bieżnika, tworzenie funkcjonalnej bazy danych pojazdów).